>>> این وبلاگ جهت آموزش زبان انگلیسی ایجاد شده است <<<

در این پست شما را با مقایسه ها در زبان انگلیسی آشنا می کنیم. در حالت کلی سه نوع قیاس داریم:

1) کلی (شکل اصلی)                        2) تفضیلی                      3) عالی

قیاس در صفتها:

1) حالت کلی برای وصف یک چیز یا یک شخص به کار می رود.

The violin as a small instrument. .ویولن آلت موسیقی کوچکی است

2) صفت تفضیلی وقتی به کار می رود که دو چیز مقایسه می شوند, و یا وقتی چیزهایی با چیزهای دیگر مقایسه می شوند.

Ali is taller than Reza. .علی بلندقدتر از رضا است

3) صفت عالی وقتی به کار می رود که بیش از دو چیز را مقایسه کنیم, و یا وقتی که یک مورد از گروهی بیشترین میزان را از لحاظ کیفی به خود اختصاص داده است.

I am the youngest student in the class. .من کوچکترین دانش اموز در کلاس هستم

استراتژی ساخت صفت تفضیلی و عالی:

[بهتر است برای یادگیری این قسمت, ابتدا پست "سیلابلها در زبان انگلیسی" که قبلا بیان شده است را مطالعه نمایید. مطلب مذکور در برچسب "گرامر" درج شده است.)

a) صفات تفضیلی و عالی مربوط به ضفت های تک سیلابلی از طریق افزودن er- و est- به آخر شکل صالی صفت تشکیل می شود.

صفت عالیصفت تفضیلیشکل کلی
smallestsmallersmall
highesthigherhigh

b) صفت تفضیلی و عالی مربوط به صفات سه سیلابلی (و یا بیشتر) با افزودن more و most تشکیل می شود.

صفت عالیصفت تفضیلیشکل کلی
most brilliantmore brilliantbrilliant
most importantmore importantimportant

c) صفت تفضیلی و عالی مربوط به برخی از صفتها که به er , -y- یا le- مختوم هستند, از طریق افزودن er- و est- به شکل کلی صفت تشکیل می شود. ("y" به "i" تبدیل می شود.)

صفت عالیصفت تفضیلیشکل کلی
earliestearlierearly
simplestsimplersimple


قیاس در قیدها:

نحوه تشکیل قیاس در قیدها شبیه قیاس در صفتها می باشد.

d) برای تمامی قیدهای تک سیلابلی از er- و est- استفاده می شود.

عالیتفضیلیشکل کلی
fastestfasterfast
earliestearlierearly

e) برای تمامی قیدهای باقی مانده از more و most استفاده کنید.

عالیتفضیلیشکل کلی
most slowlymore slowlyslowly
most commonlymore commonlycommonly

f) موارد زیر صورتهای بی قاعده صفتها و قیدهای تفضیلی و عالی می باشد.

عالیتفضیلیشکل کلی
bestbettergood (adj)
bestbetterwell (adv)
worstworsebad (adj)
worstworsebadly (adv)
leastlesslittle (adj/adv)
mostmoremany (adj)
mostmoremuch (adj/adv)
farthestfartherfar (adj/adv)
furthestfurther
lastlaterlate (adv)
oldestolderold (adj)
eldestelder

دیگر اشکال قیاس:

1)

وقتی چیزهایی که مساوی اند مقایسه می شوند از ترکیبهای زیر استفاده می شود.

As ..... as   /   Not as ..... as   /   Not so ..... as

Playing the violin is not as difficult as you might think.

یادگیری ویولن آنقدر که هم که شما فکر می کنید سخت نیست.

2) مقایسه دوگانه:

برای نمایش کاهش یا افزایش موازی به کار می رود.

the + comparative ..... the + comparative

The more he practices, the more he improves. .هر قدر بیشتر تمرین کند بیشتر پیشرفت می کند

3) As و Like:

Like: در یک قیاس ساده like پیش از اسم یا ضمیر به کار می رود.

You drive the car like professional driver. .شما اتومبیل را مثل یه راننده حرفه ای می رانید

As: وقتی فعلی پس از اسم یا ضمیری می آید as باید استفاده شود.

You play the cello with a bow as you do the violin.

شما ویولن سل را مانند ویولن (معمولی) با کمان می نوازید.


* برای سلامتی مریضا و شادی روح اموات صلوات بفرس..
* از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مترجمی، آموزش و زبان و ادبیات انگلیسی کسانی که علاقمند به نویسندگی در این وبلاگ هستند از طریق بخش نظرات وبلاگ، ایمیل، SMS یا تلگرام اطلاع دهند..
آدرس ایمیل: shirmard91@yahoo.com، شماره ارتباط با اس ام اس: 09363359395، شماره ارتباط با تلگرام: 09104767501برچسب‌ها: گرامر
+ نوشته شده در  یکشنبه ۳ اردیبهشت۱۳۹۱ساعت 22:17  توسط سعید  |